Nyheter

Saksdokumenter til ekstraordinært landsmøte 11. august

Torsdag 11. august kl 12.00 avholdes ekstraordinært landsmøte i Norsk Redaktørforening. Møtet avholdes digitalt, og hensikten er å velge inn et nytt styremedlem og et nytt varamedlem i NRs styre samt velge et nytt medlem til valgkomiteen. 

Bekymret over manglende akademisk ytringsfrihet

Norsk Redaktørforening er bekymret for utviklingen der akademikere vegrer seg for å delta i den offentlige debatten. - Det skaper også problemer for mediene som sliter med å få kilder i tale med dyp faglig kunnskap, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø

Ønsker rettighetsbasert mediestøtteordning

Norsk Redaktørforening advarer mot begrepet "samfunnsrelevant" som er foreslått i den nye forskriften om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier som er på høring. NR mener det er en fare for at begrepsbruken bidrar til å smalne inn kriteriene for å kunne omfattes av ordningen.

Ytringsfrihet og mediepolitikk i Arendal

I år flytter medieorganisasjonene inn hos Agderposten der det blir mediescene under Arendalsuka. 16. august arrangeres en debatt om mediepolitikk og en om ytringsfrihet og mediene.

Minneord for May Britt Eide (52)

Ansvarlig redaktør i Ytre Sogn, May Britt Eide, døde 16. juni.  May Britt Eide var redaktøren som fikk ting gjort, og den mest lojale barndomsvennen noen kunne ønske seg. Hun etterlater seg et stort tomrom, skriver Veslemøy Østrem i dette minneordet.

Diskusjon om endringer i PFU 14. juni

Bør PFU kvitte seg med «samlet vurdering» og «kritikk» og bare konkludere med «brudd» eller «ikke brudd»? Og hvordan bør PFU-uttalelsene utformes for å gjøre dem lettere å forstå? Dette er viktige spørsmål som er under diskusjon akkurat nå. Derfor inviterer Norsk Redaktørforening til rundebordsmøte tirsdag 14. juni kl 14.00.