Nyheter

Innsyns-dugnad ga 100 nyhetssaker

I regi av Møre og Romsdal Redaktørforening gikk 12 redaksjoner sammen om å få innsyn i offentlig eide selskaper i fylket. Dugnaden resulterte i at 63 selskaper nå har åpnet dørene. Den nye åpenheten har så langt resultert i over 100 nyhetssaker.

Ikke endret innsyn i anbud

Det blir ikke utsatt innsyn i anbud og tilbudsprotokoller, slik et statlig utvalg har foreslått.

Retten vil ha forhåndspåmelding til 22/7-saken

Oslo tingrett har bedt om at norske og utenlandske redaksjoner gir forhåndspåmelding om behov for antall krediterte medarbeidere til 22. juli-saken. Frist er førstkommende mandag.

A-pressen kjøper Edda Media

A-pressen, med 56 lokalaviser og 46 nettaviser kjøper Edda Media med sine 36 lokalaviser og 23 nettaviser av det britiske medieselskapet Mecom. Totalprisen er ca 1,75 milliarder kroner. På en pressekonferanse i formiddag presenterte konsernsjef Thor Gjermund Eriksen hvilke tanker som ligger bak oppkjøpet noen av de strategiske tankene med tanke på fremtidig effekt av sammenslåingen.

Fødselsnummer og lønnsslipper kan nå unntas

Stortinget vedtok torsdag 1. og torsdag 8. desember å endre offentleglova med øyeblikkelig virkning, slik at fødselsnummer nå kan unntas så snart loven er sanksjonert av Kongen i statsråd, og det samme gjelder lønnsslipper når det foreligger dokument om bruttolønn.

To Hegnar-saker for retten i desember

I løpet av desember måned skal Hegnar-systemet møte i to forskjellige rettssaker, der Trygve Hegnar personlig møter Per Danielsen i en ankesak og Hegnar Media AS i tingretten skal svare på krav om oppreisning for ærekrenkelser på nett, fra advokat Mona Høiness.

Stortinget behandler innsyn og fotoforbud i dag

På dagsorden til Stortingets møte i dag står to saker av interesse for mediefolk: Justisdepartementets ”hasteforslag” om å gi unntaksadgang i offentlighetsloven for innsyn i lønnsslipper for offentlig ansatte, og for fødselsnumre og representantforslaget fra noen Frp-representanter om å endre domstollovens regel om opptaksforbud for foto, film og kringkasting fra straffesaker.

NR etterlyser tekstreklame-eksempler

NRs tekstreklameutvalg er i full gang med sitt arbeid og etterlyser nå eksempler på ulike former for tekstreklame. Her kan alle medlemmer bidra!

Justiskomiteen vil unnta fødselsnumre fra innsyn

Stortingets justiskomite har ingen motforestillinger til forslaget om å endre offentlighetsloven, slik at fødselsnummer skal kunne unntas fra innsyn, og det samme gjelder innsyn i lønnsutbetalinger og trekk, når det på annen måte gis innsyn i bruttolønn.