Nyheter

Bare Frp vil endre fotoforbud i domstolene nå

Bare Fremskrittspartiets medlemmer i Justiskomiteen har støttet et forslag fra egne partifeller om å endre opptaks- og fotoforbudet i domstolloven § 131a. Forslaget ble fremmet i mai i år og komiteens innstilling i saken er framlagt i dag.

Behring Breivik møter personlig

Anders Behring Breivik skal avhøres i tingrettssalen og for åpne dører når det er nytt fengslingsmøte mandag.

Søknadsfrist for NR-stipendier i 2012 er 1.12.2011

Som vanlig er det frist 1. desember 2011 for å søke stipend fra Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond for neste år, og nå kunngjør vi blant annet stipendiene til internasjonale kongresser og konferanser i første halvår 2012.

Protesterer mot fjern-møte med Breivik

På vegne av norske medier protesterer Norsk Redaktørforening (NR) mot at det kommende fengslingsmøtet i saken mot Anders Behring Brevik kan bli avholdt ved hjelp av fjern-avhør av siktede.

Purrer på nødnett-møte

Medieorganisasjonene etterlyser nå et møte som nødetatene har annonsert, med sikte på å finne ordninger som kan ivareta medienes behov i forbindelse med innføringen av det nye nødnettet.