Nyheter

Vil ha momslikhet på ulike formater

I en høringssuttalelse til EU-kommisjonens "greenpaper" om moms tar EU-parlamentet til orde for lik moms på like produkter, uavhengig av distribusjonsform.

Advarer mot 22.juli-hemmelighold

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen Johan Giertsen advarer departementet mot å imøtekomme 22.juli-kommisjonens ønske om hemmelighold.

Lagmannsretten frifant Nettavisen for injurie

Nettavisen, som i oktober i fjor ble dømt for injurier og krenkelse av privatliv overfor en 42 år gammel kvinne, er enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett. Nettavisen AS, redaktør Gunnar Stavrum og journalisten er tilkjent sakskostnader på vel 300.000 kroner for begge domstoler.

Går i rette med PSTs Treholt-skriv

Mediene, med NRK, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i spissen, går i et prosesskriv til Borgarting lagmannsrett kraftig i rette med PSTs anførsler mot å frigi lydbåndopptakene fra rettsaken i 1985.

Protesterer mot lønnslipp-stenging

Medieorganisasjonene protesterer mot forslaget om å gi hjemmel for å unnta fødselsnumre og lønnsoppgaver til offentlig ansatte. Fredag 21. oktober møter de representanter for Stortingets justiskomite.

BUF-direktoratet har flere organ

Sivilombudsmannen har langt på vei gitt Bergens Tidende medhold i en klage på innsynsnekt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Avisen krevde innsyn i regionkontorenes bidrag til årsrapportene for årene 2005-2009 og i en ekstern konsulentrapport utarbeidet for direktoratet, men fikk avslag.

22. juli-kommisjonen vil ha unntak

Undersøkelseskommisjonen etter terroren 22. juli ber om en ny lov for å kunne unnta flere dokumenter enn det offentlighetsloven gir adgang til.

Fylkesutvalg holdt hemmelig møte

Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune får kritikk på flere punkter fra Sivilombudsmannen, etter at utvalget gjennomførte et møte uten å kunngjøre at det skulle holdes, at det ble lukket uten å protokollere det og at dokumentunntak ikke ble hjemlet i offentleglova.

Kartlegger mediebehov i terror-saken

NR er bedt av Oslo tingrett om å foreta en kartlegging av de ulike medienes forventede behov knyttet til den kommende rettsaken mot Anders Behring Breivik.