Nyheter

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Gløder du for journalistikken og den frie redaktørstyrte pressens rolle i samfunnet? Har du erfaring som redaksjonell toppleder og et ønske om å jobbe for gode rammevilkår for norske medier? Trives du med å ta en synlig posisjon i samfunnsdebatten og har sterke kunnskaper om mediepolitikk? Da kan stillingen som generalsekretær i Norsk Redaktørforening være noe for deg.

Ny veileder: Om møtet med ofre og pårørende

Hva bør redaktører og journalister tenke på i møte med personer som er rammet av kriser eller katastrofer? I denne nye veilederen får du oversikt over hva Vær Varsom-plakaten sier og hva Pressens Faglige Utvalg har sagt om dekning av ulykker og katastrofer. I tillegg får du 12 gode råd.

Se høydepunkter fra NRs høstmøte

To fredsprisvinnerne, oljefondsjefen, den ferske kulturministeren og debatt mellom eiere og redaktører. Se opptak fra noen av høydepunktene på NRs høstmøte 3.-4. november her.

Innstiller Eivind Ljøstad til PFU

Styret i Norsk Redaktørforening innstiller på at Eivind Ljøstad oppnevnes som nytt varamedlem til Pressens Faglige Utvalg, frem til juli 2022.

Ny undersøkelse om forholdet mellom eiere og redaktører

76 prosent av de ansvarlige redaktørene oppgir at eierne er lydhøre overfor synspunkter. Samtidig oppgir en av ti redaktører at eierne har for lite kunnskap eller kritisk svak kunnskap om prinsippene i Redaktørplakaten og Medieansvarsloven.

Arne Jensen ønsker å fratre som NRs generalsekretær

Arne Jensen ønsker å fratre som generalsekretær i Norsk Redaktørforening ved fylte 60 år neste sommer. I dagens styremøte har styret derfor vedtatt en stillingsendring som medfører at Jensen fortsetter som seniorrådgiver i halv stilling i Norsk Redaktørforening, heter det i en pressemelding sendt ut av NR-styrets leder Eirik Hoff Lysholm.

Hvem kan være redaktørens rådgivere?

Hvordan kan redaktører søke råd og likevel beholde sin uavhengighet? I små redaksjoner kan det være vanskeligere å finne praktiske løsninger, men det handler ofte om å skaffe seg et nettverk av personer man stoler på. I episode 11 av NRs podkast snakker Esther Moe i Suldalsposten og Brand Barstein i Musikkultur om hvordan de finner løsninger.

Høstmøtet - nå er programmet komplett

Medieminister Anette Trettebergstuen, oljefondsjef Nicolai Tangen, Utøya-overlevende Elin L'Estrange og 140 redaktører har noe til felles. De skal alle delta på NRs høstmøte onsdag og torsdag. Her er komplett program og deltakerliste.

Økt åpenhet og mer pressestøtte

I Hurdalsplattformen lover regjeringen at de vil øke innovasjons- og pressestøtten for å sikre god utvikling i lokalmedia, uten at det skal gå ut over de større riks- og regionmediene. Regjeringen vil også vurdere strengare sanksjonar ved brudd på offentleglova.