Påmelding lansering av åpenhetsverktøy Oslo kommune 7.10 kl 08.30 Oslo Media House