IJ-nr 2014-05 - NRK-vikarsaken - Journalist mot NRK - Oslo tingrett 2014-03-24