NR-nr 2015-13 - Hjernekirurgsaken I - Borgarting lmrett 2019-11-12