NR-nr 2019-05 - Drosjesaken - Øvre Romerike tingrett - 2019-11-11