Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler, herunder motta penger, varer eller tjenester, som kan oppfattes å være kompensasjon fra utenforstående for redaksjonelle ytelser.

TV2

 TV 2s ansatte skal ikke utnytte sin posisjon som TV 2-tilknyttet i egen vinnings hensikt. TV 2s ansatte skal ikke bruke sin tilknytning til TV 2 til å skaffe seg rabatter eller andre fordeler som ikke er fremforhandlet av og gjelder for TV 2 som organisasjon.

Stavanger Aftenblad

Medarbeidere i Aftenbladet må ikke motta gaver eller ytelser av annet enn helt uvesentlig verdi i forbindelse med yrkesutøvelsen. Dersom medarbeideren er i tvil om hvorvidt en gave faller på den ene eller andre siden av streken, skal det tas kontakt med overordnet.

 

Avisa Nordland

Mottak av gaver – integritet

Det vises til følgende formuleringer i Vær Varsom-plakaten:  2.2, 2.3 og 2.4

Vi vil i noen sammenhenger, spesielt i forbindelse med jula, kunne bli tilbudt eller få tilsendt gaver av personer, bedrifter eller institusjoner. Disse kan være utelukkende et utslag av ønsket hyggelig opptreden uten at vi føler det ligger noe mer bak. Samtidig er dette en del av normal kundepleie som skal bidra til goodwill. Som redaksjonelle medarbeidere plikter vi å være spesielt oppmerksom på den påvirkningsmulighet som ligger i dette, både direkte og ikke minst indirekte. Enhver har ansvar for personlig integritet og dermed også avisens integritet.

For å ha bevissthet og felles opptreden rundt dette, innføres følgende regler:

1.      Tildeling av kulepenner, skrivemapper o.l. når vi er i oppdrag eller som gave, er normalt uproblematisk. Det forutsettes at dette er normale standard-produkter.

2.      Dersom vi deltar i foredrag, debatter o.l. og blir gitt en blomsterbukett, ei flaske vin, ei bok e.l. som takk for bidraget, anses dette greit. Betalte oppdrag av denne karakter, skal alltid være klarert med sjefredaktør.

3.      Mottak av (jule)gaver fra personer/bedrifter vi har jevnlig kontakt med og som dreier seg om konfekt-eske, vinflaske, profilgaver e.l. anses greit innenfor ei verdiramme på 200 kroner.

4.      Dyre gaver skal normalt avvises på en høflig måte, gjerne med forklaring på hvorfor vi ikke føler det riktig å motta dem ut fra vår funksjon og av integritetshensyn. Dette må gjøres uten at vi indirekte påstår at noen forsøker å ”smøre” oss, eller uten at det oppfattes uhøflig av oss.

5.      Det er rapporteringsplikt til sjefredaktør på alle mottatte gaver over 200 kr. Er en slik gave mottatt, kan det bli nødvendig å returnere den. Brytes rapporteringsplikten, vil dette umiddelbart få konsekvenser i form av minimum skriftlig korreks.

6.      Ethvert gavemottak som kan oppfattes som forsøk på påvirkning/binding eller som umiddelbart gir en ”ubehagelig magefølelse”, skal diskuteres og klareres med overordnet. 

Fædrelandsvennen

Medarbeidere i Fædrelandsvennen må ikke motta gaver eller ytelser av annet enn helt uvesentlig verdi i forbindelse med yrkesutøvelsen. Dersom medarbeideren er i tvil om hvorvidt en gave faller på den ene eller andre siden av streken, skal det tas kontakt med overordnet.

Vær varsom med å bruke Fvn-mailen til private gjøremål, som å bestille varer eller tjenester privat. Fvn-mailen bør heller ikke brukes i privat kontakt med offentlige myndigheter.