Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.

Dagbladet

2.6.A Avisas medarbeidere må være seg bevisst muligheten for at kommersielle og politiske interesser eller andre grupperinger i samfunnet ønsker å bruke Dagbladet til å fremme egen virksomhet eller skade konkurrentenes. I slike tilfeller er det særdeles viktig å være varsom og ivareta egen journalistisk integritet.

Les Dagbladets øvrige husregler her.

NRK

2.6.A. NRKs rolle som arrangør eller medarrangør skal ikke sette begrensninger for NRKs kritiske journalistikk. NRKs redaksjoner er alltid uavhengige av NRKs øvrige forpliktelser. 

Sandefjords Blad

SBs medarbeidere må være på vakt mot forsøk på å formidle reklame gjennom bedriftens nyhetskanaler.