Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

Dagsavisen

5. Når vi siterer

5.1. Leseren og intervjuobjekt skal kunne være trygge på at meningsinnhold eller direkte uttalelser er gjengitt riktig.

5.2. Direkte uttalelser gjengitt med sitatstrek skal gjengis mest mulig presist.  Bruk av sitattegn betyr alltid at det er et direkte sitat vi gjengir, og sitatet skal gjengis mest mulig ordrett.

5.3. Medarbeidere skal klargjøre under sine kildesamtaler om uttalelser fra en kilde er ment for publisering.

5.4. Dagsavisen kan gi intervjuobjektene adgang til gjennomlesing av sine sitater.