Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

Dagbladet

3.9.A Kilder og øyenvitner som har vært utsatt for katastrofer eller ulykker, skal behandles med spesiell varsomhet og omtanke. Vær varsomme og kritiske når overlevende og pårørende intervjues.
3.9.B Kilder som er i sorg, psykisk ubalanse eller annet mentalt press, skal behandles med skjerpet hensynsfullhet og aktsomhet. Vi skal ikke ta direkte kontakt med nærmeste pårørende i ekstremt belastende situasjoner, men knytte forbindelser gjennom hjelpeapparat, venner og bekjente.
3.9.C Det kreves spesiell varsomhet og omtanke når barn er intervjuobjekt, eller på annen måte står i sentrum for vår journalistiske oppmerksomhet.

Les Dagbladets øvrige husregler her.

Stavanger Aftenblad

Ved ulykker vurderer nyhetsledelsen i hvert enkelt tilfelle om vi skal forsøke å få bilder av de omkomne. Vi må gå varsomt og taktfullt fram i slike tilfeller.

Fædrelandsvennen

Ved ulykker vurderer nyhetsledelsen i hvert enkelt tilfelle om vi skal forsøke å få private bilder av de omkomne. Vi må gå varsomt og taktfullt fram i slike tilfeller. 

NTB

NTBs medarbeidere skal vise spesiell varsomhet og respekt ved reportasje omkring katastrofer, ulykker og andre situasjoner der mennesker er i sorg og ubalanse.

Lindesnes

Ved ulykker vurderer nyhetsledelsen i hvert enkelt tilfelle om vi skal forsøke å få private bilder av de omkomne. Vi må gå varsomt og taktfullt fram i slike tilfeller. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.