Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.

Aftenposten

Fotografier skal som hovedregel ikke brukes i andre sammenhenger enn det de er tatt for.

Bruk arkivfoto med stor varsomhet, spesielt hvis personer identifiseres.

Arkivfoto av barn skal ikke brukes uten at foreldre eller verge har godkjent det. 

ANB

Bruk av arkivbilder skal vurderes med økt aktsomhet jo eldre bildet er.

Vær særlig varsom med arkivbilder a) der enkeltmennesker er fokusert og tydelig gjenkjennelige, b) som illustrerer sex, nakenhet, sykdom, kriminalitet eller ulykker, c) som er tatt i en helt annen sammenheng

Dersom et bilde fra arkiv brukes som illustrasjonsfoto skal det merkes «illustrasjonsfoto».

Ringerikes Blad

Arkivbilder fra alvorlige ulykker bør unngås av hensyn til de pårørende. Unntak kan være oppsummerende artikler, eller hvis det på annen måte er journalistisk relevant. Det er viktig at samme bilde ikke går igjen i slike artikler.

Vårt Land

Brukes et bilde i en annen sammenheng enn den opprinnelige, bør en være aktsom. Om nødvendig, kan en informere om det i bildetekst: «Bildet er tatt i en annen sammenheng».

Sunnmørsposten

Arkivbilete som blir brukte i ein annan samanheng enn den opphavlege, må vurderast svært nøye før dei blir trykte. Det kan verke uheldig for objekta at bilete blir brukte om att, og då i ein annan samanheng enn då dei vart tatt. Sjå til at personar som kan identifiserast på arkivbilete ikkje er døde. I denne samanhengen viser vi til fotolovas §15: Eit fotografi kan gjevast att og visast fram offentleg utan samtykke av den biletet er av:

  1. Når biletet har aktuell og allmenn interesse.
  2. Når biletet av personen er mindre viktig enn hovudinnhaldet i biletet.
  3. Når biletet syner møtelydar, folketog i friluft eller tilhøve eller hendingar som har allmenn interesse.