De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Dagbladet

4.14.A De som utsettes for sterke beskyldninger skal, så langt som mulig, gis rimelig tid til å områ seg før de kommer med en samtidig imøtegåelse. Dette er særlig viktig i kompliserte sakskomplekser.

Les Dagbladets øvrige husregler her.

NRK

4.14.A. I NRK er ”samtidig imøtegåelse” alltid samme reportasje eller sending. I lange magasinsendinger/flater er ”samtidig imøtegåelse” alltid tidsmessig nær opprinnelig reportasje/sak. 

Veileder til 4.14

DETTE MÅ DU VITE

Imøtegåelsesretten (pkt. 4.14) er samtidig. Tilsvarsretten (pkt. 4.15) er tilsvar i ettertid. Den første er forebyggende, den andre er korrigerende.

 

 1.  Det er bare sterke angrep av faktisk art, dvs. etterprøvbare beskyldninger, som utløser imøtegåelsesretten.
 2.  Den angrepne skal gis en reell mulighet til samtidig imøtegåelse. Redaksjonene skal anstrenge seg for å få den angrepne i tale.
 3.  Den som gjør seg utilgjengelig eller ikke vil svare, mister ikke bare imøtegåelsesretten, men kan også miste tilsvarsretten.
 4.  Den angrepne skal klart og tydelig bli presentert for det konkrete innholdet i beskyldningene.
 5.  Tidligere uttalelser opphever ikke kravet til samtidighet.
 6.  Den angrepne må få en rimelig frist til å svare, og fristen må stå i forhold til påstandenes omfang.
 7.  Imøtegåelsesretten gjelder ikke bare personer, men også bedrifter, myndigheter og organisasjoner.
 8.  Det er den eller de som beskyldningene retter seg mot, som har imøtegåelsesrett, ikke dem redaksjonene mener kan uttale seg på de angrepnes vegne.
 9.  Imøtegåelsesretten kan utløses selv om den angrepne er forsøkt anonymisert.
 10.  Rettsavgjørelser utløser normalt ikke imøtegåelsesretten, men politianmeldelser gjør det.
 11.  Sterke angrep som kommer fram ved hjelp av skjult kamera/mikrofon og falsk identitet gir rett til imøtegåelse før publisering.
 12.  Medier er ikke uten imøtegåelsesrett.
 13.  Imøtegåelsen skal publiseres på samme plattform som angrepet.
 14.  Imøtegåelsesretten er i utgangspunktet sjangeruavhengig.
 15.  Mediene bør kunne dokumentere de anstrengelser man har gjort for å få den angrepne i tale.

JOURNALISTIKK BLIR ALDRI DÅRLIGERE VED AT DEN ANGREPNE BLIR HØRT!

Ringerikes Blad

Ringerikes Blad følger de rådene som er gitt i presseforbundets veileder fra 2011 på dette punktet:
1. Det er bare sterke angrep av faktisk art, dvs. etterprøvbare beskyldninger, som utløser imøtegåelsesretten.
2. Den angrepne skal gis en reell mulighet til samtidig imøtegåelse. Redaksjonen skal anstrenge seg for å få den angrepne i tale. Vi bør kunne dokumentere de anstrengelser man har gjort for å få den angrepne i tale.
3. Den som gjør seg utilgjengelig eller ikke vil svare, mister ikke bare imøtegåelsesretten, men kan også miste tilsvarsretten.
4. Tidligere uttalelser opphever ikke kravet til samtidighet.

5. Den angrepne må få en rimelig frist til å svare, og fristen må stå i forhold til påstandenes omfang.
6. Imøtegåelsesretten gjelder ikke bare personer, men også bedrifter, myndigheter og organisasjoner.
7. Det er den eller de som beskyldningene retter seg mot, som har imøtegåelsesrett, ikke dem redaksjonene mener kan uttale seg på de angrepnes vegne.
8. Imøtegåelsesretten kan utløses selv om den angrepne er forsøkt anonymisert.
9. Rettsavgjørelser utløser normalt ikke imøtegåelsesretten, men politianmeldelser gjør det.
10. Imøtegåelsen skal publiseres på samme plattform som angrepet.

Stavanger Aftenblad

Alle brev og innlegg skal undertegnes med fullt navn, også på nettet.

Fædrelandsvennen

Alle innlegg skal undertegnes med fullt navn, også på nettet. 

HK-Nytt

HK-Nytts redaksjonelle medarbeidere skal la alle parter få mulighet til å komme til orde i kontroversielle saker