Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

TV2

Det er god presseskikk å skille kommentatorvirksomhet fra annen journalistikk. Som redaksjonell medarbeider skal du ikke tilkjennegi dine meninger om en sak du dekker eller på saksfelt du må anta det kan bli aktuelt for deg å dekke. Dette gjelder også blogger, sosiale medier og debattinnlegg.

Vårt Land

2.5 Fakta, kommentarer og meningsytringer.

Vær Varsomplakaten krever at det klart skılles mellom fakta og kommentar. Det skal gå klart fram når avisens ansatte gir uttrykk for meninger i våre spalter.

Ansatte i Vårt Land skal vise lojalitet mot avisens formål og ideologi og den meningsprofilen sjefredaktøren ut fra dette mener avisen skal ha. Nyhetsjournalister må være forsiktige med meningsytringer som kan så tvil om deres journalistikk er uavhengig.

Vi har følgende regler for meningsjournalistikken i avisen:

1. Vis respekt, særlig for dem du er uenig med

2. Unngå nedsettende karakteristikker

3. Ikke så tvil om andres motiver

4. Ikke fordrei andres meninger

5. Hvis du bruker egne eller andres private erfaringer i argumentasjonen, vær obs på at du ikke utleverer andre eller bruker dem for egne formål.

6. Ikke generaliser enkeltpersoner ut fra gruppetilhørighet (muslimer, fundamentalister, pietister etc)

7. Sjekk så langt som mulig at de fakta du går ut fra er korrekte.

Det er ønskelig at redaksjonelle medarbeider deltar i samfunnsdebatten utenfor Vårt Land. Men de må ikke ytre seg på en måte som kan skade avisens omdømme eller skape tvil om avisens redaksjonelle linje.