PFU

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er sammensatt av sju personer utpekt av styret i Norsk Presseforbund. De sju er to journalister, to redaktører og tre fra allmennheten, og de skal ta standpunkt til klager mot mediene om mulig brudd på retningslinjene for medieetikk. PFU behandler omkring 300 klager fra enkeltpersoner, firmaer, organisasjoner og myndigheter hvert år. Bortimot halvparten av klagerne pleier å få medhold.

Foto: Terje Pedersen, NTB Foto: Terje Pedersen, NTB

PFU-basen er en database med uttalelser fra Pressens Faglige Utvalg fra 1991 og frem til i dag. Basen oppdateres med nye avgjørelser to-tre dager etter hvert PFU-møte. Det kan søkes i fritekst i alle disse avgjørelsene.

Du kommer til PFU-basens søkeskjema her.

Søkesystemet i PFU-basen, som drives av Norsk Presseforbund, er lagt opp for søk på tre nivåer: Enkle søk, avanserte søk og ved  å bla gjennom basens kronologisk.

Avansert søk gir muligheter for å kombinere søk på bestemte redaksjoner og bestemte punkter i Vær Varsom-plakaten, eventuelt avgrenset etter behandlingsår, etter publiseringsdato. Det kan også søkes på PFUs møtedatoer, på klagers navn og saksnummer.

Medlemmene i PFU velges for to år om gangen og har 10-11 møter i året. Det sittende utvalget ser slik ut:

For mediene:

 • Anne Weider Aasen (leder), NR, TV 2
 • Ellen Ophaug, (nestleder), NJ, Fredriksstad Blad
 • Stein Bjøntegård, NR, NRK
 • Gunnar Kagge, NJ, Aftenposten

For allmennheten: 

 • Nina Fjeldheim, rektor, Humanistskolen
 • Kjell Arne Røvik, professor, UiT
 • Øyvind Kvalnes, filosof/førsteamanuensis, Institutt for ledelse og organisasjon, BI

Vararepresentanter for redaktørene:

 • Lars Helle, Stavanger Aftenblad
 • Frode Hansen, Dagbladet
 • Tove Lie, Khrono

Vararepresentanter for journalistene:

 • Nina Hernæs, Sykepleien
 • Kim Nygård, Adresseavisen
 • Ådne Lunde, Bergens Tidende

Vararepresentanter for allmennheten:

 • Ylva Lindberg, Norfund
 • Melissa Jocelyn Lesamana, Sørlandet Kunstmuseum
 • Erik Schjenken, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

SLIK KLAGER DU TIL PFU

VEDTEKTENE FOR PFU FINNER DU HER