Andre møter og kurs

Velkomstseminar for nye NR-medlemmer
Kurs 10.-11. mars: Bli en oppgradert redaktør