Aksjonærregisteret

Her finner du aksjonærregisteret for 2016 - en komplett oversikt over norske aksjeeiere ved siste årsskifte.

Skattetaten har heller ikke i år ønsket å legge aksjonærregisteret ut på nettet, men sendt på forsommeren ut informasjon om at registeret kan bestilles via enkeltvise innsynsbegjæringer.  Registeret leveres da ut på en minnepinne, som enten kan hentes hos Skattedirektoratet eller sendes per post. Som en service overfor våre medlemmer (og andre interesserte) publiserer imidlertid Norsk Redaktørforening også i år registeret via våre hjemmesider, nå i form av en bearbeidet excel-fil.

Her finner du aksjonærregisteret.

NB! Ønsker du å bestille uttrekk fra aksjonærregisteret direkte fra skatteetaten, så kan du gjøre det her.  

Aksjonærregisteret inneholder opplysningene som oppgavegiverne, det vil si aksjeselskapene, selv har rapportert inn per 31. desember 2016. Det kan forekomme feil eller ufullstendig opplysninger. Endringer i aksjebeholdningen som er gjort etter 31. desember 2016 er ikke med i uttrekket.

Uttrekket inneholder opplysninger om:

  • Navn på selskap og organisasjonsnummer
  • Navn på aksjonær, fødselsår, postnummer og poststed
  • Aksjeklasse og antall aksjer ved utgangen av inntektsåret
  • Totalt antall aksjer i selskapet

Det er 285 183 selskaper på uttrekket.

Uttrekket av opplysninger er gjort etter samme kriterier som for skattelistene, blant annet ved at det er navn, fødselsår og postnummer og sted som fremgår i oversikten.

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med NRs generalsekretær, Arne Jensen, på arne.jensen@nored.no eller tlf 90778747.