2017-09-29 - Påtalemyndigheten - felles fra NP, NJ og NR