2019-05-09 - Postombæring - innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen