Slik skiller du journalistikk og reklame

Dette er en veileder om innholdsmarkedsføring utarbeidet av Norsk Redaktørforening høsten 2015. Veilederen oppdateres jevnlig. Har du synspunkter? Ta gjerne kontakt med oss!

Høsten 2015 ba Norsk Redaktørforenings styre foreningens sekretariat om å utarbeide et utkast til en veileder til bruk for våre medlemmer. Fra NRs side har vi hele tiden understreket at det nettopp er en veileder vi skal utgi. Enkelte har etterlyst ”regler”, ”retningslinjer”, ”bransjestandarder”, en egen ”plakat”. Det har ikke vært NRs intensjon å lage noe slikt. Det ville bryte med det som er foreningens første og fremste formål; å jobbe for at hver enkelt redaktør skal ha størst mulig handlingsrom til å foreta frie publisistiske valg.

Samtidig berører det vi tidligere har kalt tekstreklamereglene selve grunnfjellet i journalistikkens troverdighet ; at du kan stole på at det du leser, hører eller ser ikke er et resultat av at noen har kjøpt seg plass for på en eller annen måte å fremme sine egne interesser.

Dette er et forsøk på å gi støtte og innspill til redaktørene i det viktige arbeidet med å finansiere kvalitetsjournalistikk i en ny tid. Bevisste og kompetente redaksjoner og en levende etisk debatt er den beste forsikringen for kloke valg når vi skal sikre journalistikkens troverdighet.

Denne veilederen er utarbeidet av sekretariatet i Norsk Redaktørforening. Vi har imidlertid fått innspill fra mange hold - fra redaktører, journalister, medieforskere og reklamefolk.

Takk til alle som har bidratt.

Veilederen oppdateres jevnlig. Har du synspunkter? Ta gjerne kontakt med oss!

Her er utskriftsvennlig versjon av veilederen (pdf) pr 14. august 2017

1. Ti gode råd
2. Hva er egentlig innholdsmarkedsføring?
3. Dette sier lovverket
4. Dette sier Vær Varsom-plakaten
5. Et klart skille - organisering
6- Et klart skille - merking
7. Et klart skille - sponsing
8. Dette sier PFU