Innsynsråd til redaktører ved ulykker og andre alvorlige hendelser

Den siste tiden har en del helseforetak strammet inn på opplysninger om skadegrad på personer som bringes inn etter ulykker og andre alvorlige hendelser. Redaktørforeningen har utarbeidet noen råd om hvordan redaktører og journalister kan gå fram for å sikre innsyn. Vi har også tatt med noen råd når det gjelder omtale av døde personer.

Takk til Vegard Venli, Tron Strand og Kristine Foss i Pressens Offentlighetsutvalg som har bidratt til denne veilederen, i tillegg til flere av NRs medlemmer. Takk også til Jon Wessel-Aas/Advokatfirmaet Lund & Co som har laget en utredning om det juridiske handlingsrommet for helseforetakene når det gjelder utlevering av skadegrad på pasienter.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til veilederen, ta kontakt med NR-sekretariatet.

Vi har delt inn veilederen i tre deler:

1. Omtale av skadde
2. Omtale av døde
3. Juridisk utredning - helseforetakene og åpenhet