1. Klargjør din rolle

Husk hvem du er og klargjør rollen din - både overfor deg selv og andre.

Husk at du er på jobb. Du er observatør og rapportør på vegne av allmennheten.

Dersom det er behov for din hjelp i en nødsituasjon, skal du selvsagt hjelpe. Det er viktig å utvise medmenneskelighet og profesjonell omtanke og respekt. Men du er i utgangspunktet ikke en del av hjelpeapparatet. Tenk nøye gjennom hvor nært du bør komme ofre og pårørende.

Samtidig som det er naturlig å uttrykke sympati og forståelse, er det viktig å holde den profesjonelle distansen som er nødvendig og samtidig ikke skape forventninger om at du skal være noe mer. Husk at personer som står midt i dramatiske hendelser ofte vil være mye mindre i stand til å vurdere følgene av å stille opp i mediene.

Ikke ta for gitt at personer som i andre sammenhenger kan ansees som medievante, er det i denne situasjonen.