10. Ikke inngå avtaler om hva som skal publiseres

Den enkelte journalist bør ikke inngå avtaler om hva som skal publiseres (og ikke publiseres), uten at du har konferert med redaktør.  

Det betyr ikke at du ikke skal lytte til og også kanskje ta hensyn til ønsker fra de berørte. Men det er klokt å være forsiktig med å gi klare løfter eller inngå bindende avtaler, med mindre du har klarert dette med redaksjonsledelsen.