11.Forklar den videre journalistiske prosessen

Så langt det er mulig er det klokt å forklare hvordan dere jobber med saken og hva som er viktig.

Forklar også gjerne hvordan uttalelser og opplysninger vil bli brukt, så langt det er mulig uten å binde opp redaksjonen.