12. Informer om kommende saker

Sørg for å informere ofre og pårørende om kommende omtaler av saker hvor de har vært involvert eller berørt.

PFU har ved flere anledninger slått ned på manglende varsling av ofre og pårørende ved for eksempel ny omtale av tidligere ulykker eller andre dramatiske hendelser.