6. Finn en kontaktperson

Forsøk å finn ut hvem som kan være kontaktperson for ofre og pårørende. 

Ofte er det ikke naturlig å kontakte ofre og pårørende direkte. Da er det viktig å forsøke å finne en person eller flere som kan fungere som kontaktperson. Det kan være en slektning, en prest, en idrettsleder, en kollega av en av de involverte. Det viktige er at det er en person som har pårørendes tillit og som primært også forstår medienes rolle.

Det kan selvfølgelig være nyttig for å forsøke å få noen av de berørte i tale dersom de er interessert i det, men også for å kunne spørre om de har spesielle ønsker knyttet til mediedekningen. Ofte kan det være vanskelig å vite hvilke bilder og virkemidler som vekker reaksjoner blant de som er hardest rammet. Det er ikke alltid mediene kan rette seg etter alle ønsker, men med denne muligheten for kommunikasjon, har man et bedre grunnlag for å informere om hvilke saker som planlegges og dermed unngå å legge stein til byrden for ofre og pårørende.