7. Vær åpen om hvorfor du spør

Forklar hvorfor stiller de spørsmålene du stiller.

Forklar hvorfor spørsmål som kanskje kan virke underlige for intervjuobjektet er viktige for deg å stille. Mennesker i sterk følelsesmessig affekt vil i enda mindre grad enn vanlig ha forutsetninger for å se det større bildet.