Redaktørhåndboken

Her er digital utgave av håndboken. dersom du ønsker å bestille papirutgaven, kan du kontakt NR-sekretariatet på post@nored.no Boken koster da 150 kr som også dekker porto.