4. Førstesideplakaten - Varsomhet til barns beste

Utarbeidet av Unicef Norge

Klar melding 1: Alle aviser har en barneside – det er avisens forside. Barn kan ikke verge seg mot forsiden. Den står rett foran barnas øyne I det offentlige rom og ligger på bordet hjemme fram til leggetid. Skremmende forsider plassert på barnas vei kan derfor tolkes som brudd på Barnekonvensjonens hovedbudskap om at vi alltid skal handle til barnets beste.

Klar melding 2: Når barn skremmes av forsidenyheter, trenger foreldrene hjelp og råd om hva de skal si for å dempe barnas frykt og bekymringer. Avisredaksjonene bør ta et mer aktivt ansvar ved å trykke faglige veiledninger til foreldre. Det er urovekkende at barn skal være nødt til å bære på frykt fordi vi voksne ikke tar ansvar. Mange barn kan få problemer. Vi må alltid tenke på at grupper av utsatte barn kan få langvarige reaksjoner etter bare én skremmende forside. Mange barn er sårbare fordi de har opplevd traumer, eller fordi de har vært igjennom store påkjenninger. Disse barna kan oppleve skremmende forsider på en slik måte at det er til skade for dem.

Klar melding 3: Barnekonvensjonen krever at vi beskytter barn mot skremmende nyheter: «Partene erkjenner massemedienes viktige rolle og skal oppmuntre utviklingen av egnede retningslinjer for å beskytte barn mot informasjon og stoff som er skadelig for barns velferd.» (Artikkel 17 e).

 

Vær varsom med avisens forside i disse tilfellene

1. Når barn er drept: Unngå bilde av barnet og ordet barn. Barnedrap skal selvsagt ikke sensureres fra forsidene, men det skal heller ikke være avisens salgsplakat. Hovedhensikten bør være å belyse det som har skjedd og analysere alt som kunne ha forhindret katastrofen. Det trenger man sidene inne I avisen til for å få gjort på en egnet måte.

2. Når foreldre har tatt livet av barn: Unngå bilder av barnet. Unngå ord som «drept av mamma, pappa, mor og far.» Barnedrap begått av foreldre er det mest skremmende et barn kan bli eksponert for fra en ubetenksom forside. Med slike forsider påføres barn en øyeblikkelig skrekk – og for utsatte barn kan dette skape en varig redsel og frykt.

3. Ved barnedrap og familiedrap: Unngå detaljerte opplysninger om metode; bruk av våpen, kniv, slegge, og ord som kvalt. Barns fantasier er langt mindre kontrollerbare enn hos voksne. Fantasier kan plage dem i langtid i form av mareritt og annen skadelig frykt. De samme forsidereglene gjelder når barn skades eller omkommer i ulykker og katastrofer.

Gradering av skremmende nyheter

Førstegradskriser er den mildeste formen. Jo høyere grad krisen får, desto mer skremmende blir det for barna.

1. grad: nasjonale og internasjonale kriser som er langt borte, men bringes nærmere gjennom massiv mediedekning. Eksempel: World Trade Center, Irak-krigen og tsunamikatastrofen.

2. grad: samme som førstegradskriser, men i tillegg er barn spesielt involvert og opplever sterkere identifikasjon. Eksempel: Gisseldramaet i Beslan der 187 barn ble drept, bombing av Gaza, og historien om Josef Fritzl.

3. grad: rammer de barna som selv er pårørende eller offer. Eksempel: venner til drepte barn og de som opplever at pappa dreper mamma.

--- 

Innspillene om egnede retningslinjer for forsider er skrevet av Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz.

Laget med støtte fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.