5. Særlig om toppleders rolle

Er du øverste leder i bedriften, har du også det øverste ansvaret for arbeidsmiljøet, for å forebygge og forhindre seksuell trakassering og annen ukultur.

Hvordan du utøver din rolle som leder vil kunne påvirke tonen og klimaet på arbeidsplassen og også hvordan andre ledere opptrer. Ikke undervurder din egen rolle. Tenk over hvordan du opptrer og hvordan du snakker om seksuell trakassering. Vær tydelig på at dette er uakseptabel oppførsel. Signaliser at du har en åpen dør for medarbeidere som vil ta opp vanskelige spørsmål. Dersom du delegerer denne typen saker – vær tydelig på hvem i ledelsen som skal håndtere sakene. Men topplederrollen og betydningen av hva du sier og gjør kan du ikke delegere bort.

Måten toppledere snakker om seksuell trakassering og særlig hvordan man håndterer varsler om seksuell trakassering er svært viktig, ikke minst når det gjelder å senke terskelen for fremtidige varsler

Som toppleder har du også et særlig ansvar for at de øvrige lederne forstår sin rolle og tenker gjennom sin atferd. Seksuell trakassering og mobbing er temaer som er vanskelige å snakke om. Sørg for å sett det på dagsorden i mediehuset. Ta det opp på allmøter, i møter med tillitsvalgte og på ledermøter. Hvis du selv bringer dette opp som tema, er det også enklere for andre å snakke om det.

I konkrete trakasseringssaker har du et særlig ansvar for å skjerme de involverte personene og sørge for at hindre rykter og spredning av personlige detaljer om enkelt-medarbeidere. Ta dette opp med tillitsvalgte og ledere som får tilgang på slik informasjon.

Husk at mange situasjoner kan oppstå i sosiale sammenhenger som involverer alkohol. Diskuter bedriftens linje på dette området med øvrige ledere og tillitsvalgte. Tenk gjennom hvordan du opptrer i sosiale sammenhenger.

Tilbake til hovedsiden for veilederen