Slik omtaler du selvmord

Saker om selvmord og selvmordsforsøk utløser ofte svært mange presseetiske dilemmaer. Temaet berører oss i stor grad. Det handler om de største spørsmålene - om å ville døden eller å velge livet. Det handler om mennesker i dyp krise og etterlatte med den såreste sorgen. Det handler om behov for åpenhet, men også ønsker om ikke å legge stein til byrden for enkeltmenneskene. Her ser vi et klart behov for veiledning og deling av den kunnskapen som finnes. 

Denne veilederen er et forsøk på å bidra til større åpenhet, men samtidig varsomhet rundt hvordan vi snakker og skriver om selvmord i mediene. 

Veilederen er først og fremst ment for redaktører og journalister, men i en tid da alle åpent kan publisere på sosiale medier, vil rådene kunne overføres til annen publisistisk virksomhet. Vi mener det i presseetikken finnes mye kunnskap som bør deles, og at redaktørstyrte mediers posisjon vil styrkes dersom det blir større åpenhet rundt presseetiske diskusjoner og valg.

Har du synspunkter på veilederen, eller spørsmål til oss, så ikke nøl med å ta kontakt med oss i NR-sekretariatet.

10 RÅD OM SELVMORDSOMTALE

  1. Vær åpen
  2. Unngå omskrivinger
  3. Vær bevisst på detaljbruken
  4. Vis hensyn overfor de etterlatte
  5. Vær på vakt mot glorifisering når kjente personer tar sitt liv
  6. Avklar rollen din
  7. Ta med informasjon om hvor man kan søke hjelp
  8. Bidra til å avkrefte mytene
  9. Våg å gå nye veier
  10. Fortell om de etiske valgene underveis

Denne veilederen er utarbeidet av sekretariatet i Norsk Redaktørforening. Veilederen oppdateres jevnlig. Har du synspunkter? Ta gjerne kontakt med oss! 

Ønsker du å laste ned eller printe ut veilederen? Her er den i utskrivingsvennlig format 

Hvorfor en veileder?
Dette sier Vær Varsom-plakaten
Dette sier PFU
Dette sier forskningen
Dette sier Verdens helseorganisasjon
Forslag til faktaboks
Her finner du mer hjelp