10 råd

Her følger ti råd om hvordan du kan sørge for at selvmord og selvmordsforsøk omtales på en åpen, men samtidig nøktern måte.

1. Vær åpen
2 Unngå omskrivinger
3. Vær bevisst på detaljbruken
4. Vis hensyn overfor de etterlatte
5. Vær på vakt mot glorifisering
6. Avklar rollen din.
7. Ta med informasjon om hvordan man får hjelp
8. Bidra til å avkrefte mytene
9. Våg å gå nye veier
10. Fortell om de etiske valgene underveis