10. Fortell om de etiske valgene underveis

Det er viktig at mediene i større grad er åpne om sine etiske vurderinger og valg. I en tid der alle kan publisere på sosiale medier er det mye å lære av presseetikkens varsomhetsregler.

Ved å åpent snakke om hvilke dilemmaer vi møter, bidrar vi til økt forståelse og dermed også tillit i befolkningen og vi avkrefter myter om at vi kun bryr oss om sensasjonelle og salgbare saker.

De siste årene har journalister og redaktører i større grad vist vilje til å dele sine erfaringer og åpne opp for dialog og spørsmål fra publikum.

Et godt eksempel er NRKs håndtering av Trigger Warning-serien der de konkret gikk inn i de vanskeligste etiske problemstillingene de hadde møtt og var opptatt av å svare på kritikk og spørsmål som dukket opp underveis.

Da Adresseavisen i mai 2019 fortalte historien til en ung kvinne som daglig utsetter seg for fare på bruene i Trondheim, forklarte sjefredaktør Kirsti Husby hvorfor dette var viktig og hvordan redaksjonen hadde arbeidet med saken underveis:

«Vår rolle er å sette vanskelige problemstillinger på dagsorden. Både slik at enkeltmennesker kan bli sett og få den hjelpen de trenger, men også fordi slike saker skaper utfordringer for samfunnet som helhet. Jeg tror at en åpenhet rundt denne saken og psykiske lidelser generelt kan styrke dialogen om hvordan vi kan hjelpe våre aller mest sårbare.» 

Her er veilederen i utskrivingsvennlig format

Tilbake til hovedsiden for veilederen.