4. Vis hensyn overfor de etterlatte

Det er ikke bare punkt 4.9 i Vær Varsom-plakaten som er aktuelt ved selvmordsomtale. Sentralt står også punkt 4.3 og 4.6.

4.3 Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende

4.6 Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

I norske medier har vi tradisjon for å legge stor vekt på ønskene fra de pårørende og etterlatte. Det gjelder også valg knyttet til hvor åpne man vil være i saker som handler om selvmord og selvmordsforsøk. Vi kan se store variasjoner når det gjelder holdninger til åpenhet, og det er alltid enklere for mediene å forholde seg til etterlatte som selv aktivt går ut og er åpne om at selvmord var dødsårsaken. I 2002, da en ung oslokvinne hadde vært savnet noen dager, og det etterpå viste seg at hun hadde tatt sitt liv, var det først etter at de etterlatte var åpne om dødsårsaken, at mediene også gikk ut med denne informasjonen. Andre ganger kan det bli helt stille etter et dødsfall og ingen informasjon om dødsårsak. Mange mistenker at det er snakk om et selvmord, men de vet det ikke sikkert. Ofte svirrer ryktene, og mediene er varsomme siden de etterlatte ønsker minst mulig informasjon ut. Problemet er at det er da spekulasjonene ofte blir størst. Derfor kan det i noen tilfeller være en aktuell løsning å kontakte etterlatte via en prest eller en annen person som er i kontakt med familien – og forsøke å få formidlet ønsket om å kunne gå ut med nøktern informasjon om hva som har skjedd.

Sorgen etter et selvmord er enda mer kompleks enn etter andre dødsfall. Mange sitter igjen med spørsmål og med skyldfølelse etter det som har skjedd. Det er viktig at mediene viser hensyn og forsøker – så langt det er mulig – å unngå å legge stein til byrden for de som er tettest på det som har skjedd.

PFU understreket i PFU-sak 161-20 hensynet til de etterlatte og mente hensynet til de etterlatte i denne saken veide tyngre enn informasjonsbehovet til Oppland Arbeiderblad. Her mente PFU at opplysninger om at det var snakk om et selvmord ble publisert for tidlig. Se også nærmere omtale under kapittelet «Dette sier PFU».

Tilbake til hovedsiden for veilederen.