5. Vær på vakt mot glorifisering

Fra Verdens helseorganisasjon og andre fagmiljøer advares vi mot å presentere selvmordet som en «vei ut». Det samme gjelder formuleringer som «endelig fikk hun fred» eller «han lyktes i å ta sitt liv» eller «et mislykket selvmord». Vi rådes heller til å vektlegge de negative konsekvensene ved selvmord.

Dette gjelder særlig når kjente mennesker tar sitt liv. Dette er ofte selvmord som blir omtalt og som får stor oppmerksomhet i mediene. Sårbare personer som står i fare for å ta sitt liv, kan bli trigget av omtale av selvmord blant personer som nyter stor respekt i samfunnet. Indirekte kan man her signalisere at samfunnet anerkjenner selvmord som en utvei. Et eksempel er den amerikanske skuespilleren Robin Williams som tok sitt liv i 2014. Seinere har forskning vist at selvmordsfrekvensen økte i USA i tiden etter dødsfallet (se også kapittel 6).

Faren ved glorifisering og romantisering var en sentral del av kritikken mot Netflix-serien «13 Reasons Why» som ble lansert i 2017. TV-serien har blitt kritisert for å ikke vise tenåringer at det finnes alternativ til å sitt eget liv når man har det vanskelig.

Etter massiv kritikk fra mange fagmiljøer valgte Netflix å gå lenger i å advare seerne mot innholdet.

I forbindelse med at Ari Behn tok sitt liv 25. desember 2019, ble faren for glorifisering tema. "Medieomtalen av Ari Behns dødsfall har vært preget av åpenhet og respekt for de etterlatte. Men det har vært eksempler på utsagn som kan bidra til å glorifisere selvmord", skrev NRs styreleder Hanna Relling Berg og ass. generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i en kronikk, publisert på NRK ytring 6. januar 2020. Nybø skrev mer om glorifisering i en kronikk publisert i Morgenbladet  10. januar 2020.

 

Tilbake til hovedsiden for veilederen.