7. Ta med informasjon om hvordan man får hjelp

Vi vet at personer som står i fare for å ta sitt liv trekkes mot temaet. Derfor er det en god regel å koble omtale av selvmord opp mot informasjon om hvor man kan søke hjelp ved akutt selvmordsfare.

Kontaktinfo til Mental helses hjelpetelefonkorspåhalsen.no som er Røde Kors sitt tilbud til ungdom og Kirkens SOS er naturlig å ta med her. Ved akutt selvmordsfare skal man rådes til å ringe 113. I forbindelse med økt fare for flere selvmord er naturlig at mediene formidler informasjon om hvordan man snakker om dette temaet, slik som NRK har gjort her. Se forslag til faktaboks i kapittel 8.

Tilbake til hovedsiden for veilederen.