9. Våg å gå nye veier

Selvmord er et underdekket tema i norske medier – selv om vi har sett en økende oppmerksomhet de siste årene månedene. Mengden saker står fortsatt ikke i forhold til samfunnsproblemet.

Og det kan se ut til at redaktørstyrte medier ofte velger en fast form på saker om selvmord. For eksempel enkeltsaker i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging der man intervjuer en familie som har opplevd at et familiemedlem ikke lever lenger etter å ha tatt sitt liv. Kontakten blir ofte formidlet via LEVE som er vant til mediene og dyktige til å bidra til å gjøre vurderinger om hvilke av medlemmene som er i en fase der det kan være greit å la seg intervjue.

De seinere årene har det også blitt vanligere at noen som selv har slitt eller sliter, velger å stå fram og fortelle åpent om dette. Å se nærmere på selvmord blant personer som er tilknyttet hjelpeapparatet, for eksempel på pasienter ved psykiatriske institusjoner, har også blitt stadig vanligere – og det er selvsagt også oppgaver helt i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.

Men det finnes også andre områder som trenger journalistikkens søkelys: Hva gjøres egentlig for å forebygge selvmord i det norske samfunnet? Hvilken opplæring får politi og helsepersonell i å håndtere personer som står i fare for å ta sitt liv? Hvordan bør vi opptre overfor suicidale personer? To tredjedeler av de som tar sitt liv er menn – i hvilken grad er hjelpeapparatet tilpasset dem? Hvilken forskning foregår innenfor suicidologi-feltet i Norge og verden? Hvorfor vet vi så lite om hva som trigger selvskading og selvmord? Hvilken innvirkning har nettverk på sosiale medier, og hvordan kan sosiale medier brukes av hjelpeapparatet? Hva åpner vi opp for hvis vi i større grad åpner for assistert selvmord i det norske samfunnet?

Det finnes gode eksempler på saker som har bidratt til nye perspektiver på selvmord. Ett eksempel er VGs sak om selvmord blant eldre i mai 2019. Et annet er Adresseavisens database av håphistorier som de opprettet som en motvekt mot alle saken de selv publiserte om selvmord i psykiatrien i 2014. Flere andre eksempler er NRKs serie om selvmord på veiene i 2017 og Trigger Warning-prosjektet fra 2019 der NRK avdekket selvmord blant unge norske kvinner som hadde kontakt via instagram.

 

Tilbake til hovedsiden for veilederen.