Her finner du mer hjelp

Her er det viktigste kompetansemiljøene knyttet til selvmordsforskning- og forebygging.

Den fremste ekspertisen på selvmordsforebygging og selvmordsforskning i Norge finnes på Nasjonalt senter for selvmordsforskning – og forebygging ved Universitetet i Oslo. De har lang erfaring med kontakt med mediene, både som kilder i saker om selvmord og som rådgivere i forbindelse med publisering av saker om selvmord.

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RTVS) har også kompetanse på selvmordsproblematikk og kan brukes som kilder og rådgivere.

Her er Helsedirektoratets samleside om selvmord og selvskading

LEVE er Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. De stiller ofte opp i mediene og kan bidra til å formidle kontakt med aktuelle

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Vivat leverer selvmordsforebyggende kurs over hele landet.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Les mer her

 

Aktuell litteratur

Desroches, M-T. (2016) Norske mediers omtale av selvmord i 2014 – er den samfunnsnyttig (Masteroppgave), Universitetet i Oslo – tilgjengelig her

Hognestad, L. I. (2007) Medieomtale av selvmord og selvmordsforsøk i presseetikk og praksis: en analyse av spenningsforholdet mellom pressens informasjonsrett, personvern og faren for imiterende atferd i selvmordspunktet i Vær Varsom-plakaten og klagesaker i Pressens faglige utvalg fra 1936 til i dag, (Masteroppgave) Universitetet i Oslo – tilgjengelig her

 Hjeltnes, G., Brurås S. & Syse, H. (2003) Tre uker i desember, utredning for Norsk Presseforbund, Oslo, finnes her

 

Lamark, H. & Andreassen, J. E. (2007) Selvmord i forbifarten: en undersøkelse om norske                                                     mediers omtale av selvmord i 2006, Utredning for Norsk Journalistlag, Oslo, tilgjengelig her

Nybø, R. K. (2007). Fra tabu til tema Kristiansand: IJ-forlaget

World Health Organization (2017) Preventing suicide: a resource for media professionals -   update 2017, finnes her

 

Ta kontakt med oss!

Har du behov for å diskutere presseetiske problemstillinger knyttet til selvmord, er vi selvsagt tilgjengelige.

Arne Jensen, generalsekretær – arne.jensen@nored.no – tlf 90 77 87 47

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær – rkn@nored.no – tlf 91 10 55 11

 

Tilbake til hovedsiden for veilederen.