1. Hvorfor en veileder?

Debatten om såkalte hatytringer, sjikane, trusler, trakassering og generelt innhold og form i kommentarfelt, debattfora og i sosiale medier har de siste årene fått en stadig større plass i det offentlige rom. Dette berører i høyeste grad de redaktørstyrte mediene. Mange redaksjoner har fortsatt kommentarfelt knyttet til redaksjonelle saker, og svært mange har i tillegg opprettet egne profiler på ulike sosiale medier, med muligheter for publikum til å ytre seg direkte, uten forhåndsredigering. 

Norsk Redaktørforening mottar hyppig henvendelser fra redaktører og andre med spørsmål om hvordan man forholder seg til det vi med et samlebegrep kan kalle nettdebattene. Hvilke regler gjelder? Hvilket ansvar har redaksjonen og redaktøren? Hvordan kan man håndtere innholdet på en slik måte at man i størst mulig grad unngår ulovlige og uetiske ytringer samtidig som man stimulerer til en mest mulig åpen og fordomsfri meningsveksling?

For ordens skyld: Veilederen er avgrenset til å gjelde digital publisering. «Nettdebattene» omfatter alle former for kommentarer og innlegg på digitale flater. Det vi ikke drøfter eller gir råd om i denne veilederen er for eksempel spørsmål som gjelder opphavsrett. Vi avgrenser oss til det som kan være ulovlig eller uetisk krenkende etter sitt innhold og ikke etter sitt opphav.

Veilederen er et forsøk på å gi noen systematiske svar på spørsmål som vi vet mange redaksjonelle ledere stiller seg. Den er  utarbeidet av sekretariatet i Norsk Redaktørforening. Vi har imidlertid fått innspill fra mange hold – primært fra redaktører, journalister og advokater.

La oss innledningsvis også understreke at selv om en veileder som dette naturlig vil inneholde mange advarsler og dermed fort få en noe «skeptisk» undertone, så er det ingen tvil om at kommentarfelt – riktig brukt og godt røktet – har vært og fortsatt vil kunne være en berikelse for ordskiftet i mange redaktørstyrte medier.

Takk til alle som har bidratt, og en særlig takk for de gode råd vi har fått fra redaktørene Halvor Finess Tretvoll, Erik Stephansen, Tone Tveøy Strøm-Gundersen og Geir Ramnefjell, samt fra advokat Jon Wessel-Aas.

Veilederen oppdateres jevnlig. Har du synspunkter? Ta gjerne kontakt med oss!

Tilbake til hovedsiden for veilederen