Smittestopp og kildevernet

Her er Norsk Redaktørforenings veileder om bruk av helsemyndighetenes app Smittestopp. 

1. Sju råd om Smittestopp og kildevern
2. Hvorfor en veileder
3. Slik virker appen Smittestopp
4. Kildevernet
5. Slik utfordrer Smittestopp kildevernet og personvernet
6. Eksempler på interne råd