2. Hvorfor en veileder

En av de viktigste oppgavene til Norsk Redaktørforening er å gi råd til norske redaktører i alle typer publisistiske og andre redaktørfaglige spørsmål. Derfor var det naturlig for NR å lage råd til redaktørene da appen Smittestopp ble lansert og å utvikle disse videre til den veilederen du nå leser.

16. april 2020 lanserte Folkehelseinstituttet applikasjonen Smittestopp. Hensikten med appen er samle data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning og gi brukerne et varsel dersom de har vært i nærkontakt med personer som er smittet av korona-viruset, for på den måten å kunne drive effektiv smittesporing og dermed hindre ukontrollert spredning av viruset.

Norsk Redaktørforening har forståelse for at myndighetene tar i bruk verktøy for å hindre smittespredning i Norge, og viktigheten av at flest mulig deltar i den dugnaden det er å få epidemien under kontroll og i størst mulig grad å beskytte folks liv og helse. Samtidig er det grupper i samfunnet som vil ha gode grunner for å vegre seg for å installere appen Smittestopp på sin mobiltelefon.  Vi har fulgt utviklingen av appen, og har også fulgt debatten om appen helt fra det ble kjent at den var under utvikling, en knapp måned før den ble lansert.

Kildevernet er et helt sentralt prinsipp i journalistikken. Men for å verne kildene våre må vi være i forkant og tenke sikkerhet hele veien. Smittestopp-appen byr på åpenbare utfordringer knyttet til person- og kildevernet. Den gir langt større muligheter for innsyn i mobil-, geo- og persondata enn det som hittil har vært regulert i lovgivningen og av rettsapparatet.

Problemstillingene knyttet til kildevernet har vært vektlagt av mange i mediebransjen, men også utenfor mediehusene. Både statsminister Erna Solberg og prosjektleder for Smittestopp-appen, Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet, har uttrykt forståelse for at journalister er blant gruppene som må være særlig forsiktig med deling av data i forbindelse med kildekontakt. Til Dagens Næringsliv 17. april sa for eksempel statsministeren følgende

«Noen kan ha helt spesielle grunner, for eksempel en journalist som treffer en kilde som de absolutt vil være garantert sikker på. Da kan du slå av lokasjonen når du er sammen med den kilden. Jeg har respekt for folks følelser, men jo færre som deltar, desto lengre tid vil det være strengere tiltak på andre områder.»

En av de viktigste oppgavene til Norsk Redaktørforening er å gi råd til norske redaktører i alle typer publisistiske og andre redaktørfaglige spørsmål. Siden mange redaktører tidlig fikk spørsmål i egen redaksjon om hvordan journalistene og øvrige redaksjonelt ansatte skulle forholde seg til appen, var det naturlig for NR å være raskt på banen og varsle om at vi ville utforme råd til redaktørene. 3. april varslet NR at vi jobbet med en veileder, og samme dag som appen ble lansert kom NR også med foreløpige råd til redaktørene.

Redaktøren har det fulle ansvaret for redaksjonens virksomhet og leder de redaksjonelle medarbeiderne. Det er dermed også opp til den enkelte (ansvarlige) redaktør å avgjøre hvordan man skal forholde seg til appen Smittestopp i den enkelte redaksjon. Noen redaktører har allerede laget egne råd til journalistene om hvordan de skal forholde seg til appen. Andre har bevisst avventet å komme med råd til de vet mer om appen. I noen redaksjoner er det naturlig å skille mellom de journalistene som har – og kan tenkes å ha – fortrolige kildesamtaler og de øvrige medarbeiderne i redaksjonen.

Diskusjonen omkring appen gir også en god anledning for en generell debatt om kildevern og sikkerhet i redaksjonene – særlig knyttet til digitale hjelpemidler. For hva hjelper det at journalister og redaktører har kildevernet sentralt i vår etiske ryggmarg dersom vi ikke samtidig har kunnskaper nok til å forutse situasjoner der teknologien utfordrer vår evne til å beskytte kildene våre? Og hva hjelper det om rutinene våre er gode og systemene sikre, hvis potensielle kilder likevel oppfatter det som utrygt å kontakte oss?

Vi er nøye på å understreke at dette er en veileder, ikke et forsøk på en felles «bransjestandard» eller en fasit. Det er ikke NRs oppgave å fortelle deg hva du skal gjøre, men å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at du er best mulig i stand til å finne ut hva som er riktig for deg og din redaksjon.

Tusen takk til alle som har bidratt til denne veilederen. Vi har særlig hatt nytt av bistand fra Frank Gander i NRK, Espen Andersen i Kommunal Rapport/NRs teknologiskvadron, Gard Steiro i VG, Karianne Solbrække i TV 2, Alexandra Beverfjord i Dagbladet, Svein Erik Hole i Teknisk Ukeblad og Ingeborg Volan i Dagens Næringsliv/NRs teknologiskvadron og fra medlemmer i NR-styret. Takk også til nyttig hjelp fra Folkehelseinstituttet, fra Jon Wessel-Aas og andre personverneksperter og fra ulike redaksjoner og kommentatorer som har satt temaet på dagsorden. Samtidig vil vi understreke at innholdet i denne veilederen står for NR-sekretariatets regning.

Informasjonen om appen er ferskvare, og vi vil få bedre kjennskap til den etter hvert. Derfor oppdaterer vi informasjonen fortløpende, og vi er også interessert i dine synspunkter og kommentarer. Har din redaksjon laget interne råd som dere vil dele, så setter vi stor pris på det. Husk at du alltid kan kontakte NRs hotline for individuell rådgivning - både om kildevern og andre spørsmål.

 

Oslo/Bodø, 28.april 2020

Arne Jensen, generalsekretær

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær

Tilbake til hovedsiden til veilederen