6. Eksempler på interne råd

Her samler vi interne regler og råd om bruk av Smittestopp-appen fra ulike redaksjoner. 

VERDENS GANG

Her er VGs foreløpige anbefalinger til redaksjonelle medarbeidere: 

Appen kan utgjøre en trussel mot kildevernet. Potensielt kan den avsløre kildemøter om journalist og/eller kilde har appen installert. Appen har åpenbare samfunnstjenlige formål, og i en tid der det tas i bruk kraftfulle virkemidler for å begrense smitte, er det krevende å fraråde alle ansatte i VG å installere appen. Enkeltmedarbeidere kan også ha særlige og personlige behov for smittesporing. 

Foreløpige retningslinjer

1. Redaksjonelle medarbeidere i Verdens Gang bør av kildevernhensyn ikke installere FHIs applikasjon for smittesporing. 

2. Uavhengig av om appen er installert, skal VG-journalister utvise varsomhet i møter med fortrolige kilder. En bør vurdere å ikke ta med telefon til møter av sensitiv art.  Om telefonen er skrudd av, bør den først aktiveres når man har tilstrekkelig avstand til stedet der kildemøtet fant sted. 

3. Det fremstår uklart hvor mye overskuddsinformasjon appen kan samle inn. På generelt grunnlag anbefaler vi at fortrolige kildesamtaler krypteres.

Vi viser til de generelle varsomhetsreglene for håndtering av kilder og sensitivt materiale. Vær oppmerksom på at datalekkasjer og hacking kan eksponere kildene dine. Ansatte som installerer FHIs app, rådes til å slette den når epidemien er over.

 

NRK

NRK har meldt ut følgende foreløpige retningslinjer:

 • Appen «Smittestopp» er en del av myndighetenes arbeid med smittesporing i det norske samfunnet. Appen samler inn detaljert informasjon om brukernes bevegelser og kontaktpunkter, og det er frivillig å laste den ned. Opplysningene kan bidra med viktig informasjon om smittespredning, samtidig som det må være opp til den enkelte også i NRK om man vil samtykke til å dele den personlige informasjonen som brukerne av appen gir fra seg.
 • Appen har et åpenbart samfunnstjenlig formål, hvor også enkeltmedarbeidere i NRK kan ha særlige og personlige behov for en best mulig smitteovervåkning rundt seg selv og egen familie. Samtidig utgjør appen åpenbart - gjennom måten den samler og registrerer informasjon på - en risiko, når det gjelder hensynet til kildevern. Dette fordi myndighetene med journalistens samtykke har muligheten til å kartlegge hvem og når journalisten møter andre – også fortrolige kilder.
 • Enhver redaksjonell medarbeider i NRK (journalist, fotograf, researcher o.l.) som jobber med fortrolige kilder har et selvstendig ansvar for å sikre at kilden forblir skjult. Det innebærer også en kritisk holdning til dokumentsikkerhet, datasikkerhet og hvordan man bruker mobilen og hvilke apper man installerer. Har du en rolle eller er i en situasjon hvor du jevnlig har fortrolige kildemøter, bør du ikke installere smittesporing-appen.
 • Dersom appen er installert på telefonen bør redaksjonelle medarbeidere være ekstra varsomme mht fysiske møter med fortrolige kilder. Dette betyr i praksis å vurdere å la være å ta med telefonen, eller å slå den av og slå den på igjen i god tid og avstand før og etter kildemøtet. Dette varsomhetsprinsippet bør naturligvis også vurderes dersom du ikke har denne spesifikke appen installert.
 • Alle NRK-medarbeidere som velger å installere appen, oppfordres til å slette dataene i appen, og så slette appen, umiddelbart etter at «korona-situasjonen» er over.
 • Uavhengig av smittesporing-appen som sådan, oppfordres det generelt til at fortrolig kildekontakt på mobil i størst mulig grad gjøres via krypterte apper som Signal.

AFTENPOSTEN

Disse retningslinjene gjelder Smittestopp og alle andre apper og mobile tjenester. Det betyr at hver enkelt av oss må vurdere bruk av FHI-appen i lys av egen journalistisk aktivitet. Bruk av appen er uforenlig med å omgås kilder du har lovet anonymitet. Dersom du laster ned appen, må du være ekstra nøye med å følge retningslinjene. Et aktuelt eksempel: Dersom du sitter hjemme og ringer til åpne kilder, vil bruk av appen ikke være i strid med retningslinjene. Ved behov kan du slå av tilgangen til stedstjenester for appen.

Her er våre retningslinjer for mobilbruk og kildevern:
 • Aftenpostens journalister skal utvise varsomhet i møter med fortrolige kilder
 • Vær bevisst på hvilke spor du legger igjen og hvilke data du deler, med tanke på kildevern.
 • Vær særlig oppmerksom på mobiltelefonens bruk av stedstjenester.
 • Slå av bluetooth og mobildata før sensitive kildemøter.  
 • Ved kildemøter av svært sensitiv karakter bør man vurdere ikke å ta med telefon eller annet elektronisk utstyr med radiosender/-mottager til møtet.
 • Husk at også kilden kan ha slikt utstyr med til møtet. Gjør kilden oppmerksom på risikoen dette medfører. Samme forsiktighetsregler bør gjelde for kilden.
 • Vær oppmerksom på at datalekkasjer og - innbrudd kan eksponere kontakten mellom journalister og kilder.
 • Sensitiv tele-/datakommunikasjon bør være kryptert.

 

Har din redaksjon laget råd om bruk av Smittestopp-appen? Del gjerne med oss, så deler vi videre her.

Tilbake til hovedsiden til veilederen