2017

Veiviser for redaktører som ikke har vært på SXSW før
Radiodays Europe, Amsterdam
Startkabler for skrivelysne
Notat fra Radiodays Europe i Amsterdam 2017
Ledelse og endring
Mørke skyer - glimt av sol
Rapport fra stipendreise i Tyskland i 2017
Rapport fra ONA 2017
Digital Media Strategies - London 2017
Network Nine ledelsesprogram