Ledelse

Ledelse og endring
Network Nine ledelsesprogram
Et intenst og interessant møte med Søren A. Kierkegaard
Masteroppgåve om mellomleiarrolla i komplekse organisasjonar