Studiestipender

Ledelse og endring
Rapport fra stipendreise i Tyskland i 2017
Network Nine ledelsesprogram
Et intenst og interessant møte med Søren A. Kierkegaard