Skattelistene kommer 19. oktober

Skattelistene for 2011 blir gjort offentliggjort natt til 19. oktober. Det blir ingen endringer i medienes tilgang til eller bruk av listene, sammenlignet med fjoråret.

Listene for personlige skatteytere (forskuddspliktige) og upersonlige skatteytere (etterskuddspliktige) offentliggjøres samtidig, og blir da tilgjengelige for søk på skatteetatens hjemmesider. Fra samme tidspunkt vil de redaksjonene som har bestilt og betalt for tilgang til komplette lister i digital form, kunne aktivere brukernavn og passord for de listene de har fått tilsendt. Det åpnes for bestilling av lister rundt en måned før offentliggjøring. De redaksjonene som bestiller lister vil fortløpende få tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til nedlasting av test-data, slik at man kan forberede behandlingen av de reelle dataene når disse foreligger. Norsk Redaktørforening (NR) vil i år, som tidligere, tilby våre medlemmer tilgang til Taxy, en egen programvare som gjør det enklere å konvertere den "flate" datafilen som Skattedirektoratet utgir til programmer som gjør dataene håndterbare. De redaksjonene som bestiller Taxy må ut med et mindre vederlag, for å dekke NRs kostnader til service og support. Vi tar sikte på å ha beredskap knyttet til Taxy i forbindelse med offentliggjøringen natt til 19. oktober. De siste årene har rundt 50 redaksjoner benyttet seg av dette tilbudet.

NR vil komme tilbake med ytterligere informasjon om offentliggjøring av skattelistene og tilgang til Taxy.

Etter vedtak i Stortinget i fjor, og Skattedirektoratets retningslinjer,  er det fra ligningsåret 2010 ikke anledning for presseorganer som mottar skattelister, å tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av skattelisten for personlige skattytere i søkbar form på Internett eller på annen måte. Dette innebærer for eksempel at mediene ikke kan distribuere papirlister som omfatter hele eller deler av befolkningen i et område.

I Skattedirektoratets retningslinjer heter det videre:

"Presseorganet skal bare bruke skattelistene/skattelisteopplysningene i forbindelse med sitt eget selvstendige redaksjonelle arbeid. Dette innebærer at presseorganet kan bruke skattelisten som ledd i sitt interne journalistiske arbeid og publisere sine journalistiske funn.

Vilkårene er knyttet til publisering på internett og/eller overlevering av hele eller deler av listen til andre, og er ikke ment som en journalistisk begrensning. Som Finanskomitèens flertall viste til under behandlingen av lovendringen, skal det fortsatt være slik at ”pressen kan plukke ut personer fra listene for å lage saker som ivaretar pressens rolle som en samfunnskritisk aktør overfor myndigheten og samfunnsutviklingen. Det betyr at lister over kommunens ti rikeste, folkevalgtes inntekt osv. skal også i fremtiden være mulig å publisere.”

For at Skattedirektoratet skal kunne behandle den elektroniske bestillingen fra presseorganet, må presseorganet – etter at det har fylt ut og sendt inn bestillingsskjemaet elektronisk – fylle ut og signere en avtale. Det er linket til avtalen i den elektroniske bestillingsløsningen.

Avtalen skal undertegnes av presseorganets ansvarlige redaktør og sendes til Skattedirektoratet.

Avtalevilkårene gjelder ikke skattelisten for upersonlige skattytere (aksjeselskaper mv)."

Mer informasjon kan du finner her.