Nyhetsarkiv

27.08.2020 09:38

For 40 år siden ble filmen «Life of Brian» forsøkt stoppet når den skulle vises i Norge, med henvisning til at den var blasfemisk, filmen ble allikevel vist senere det året.

27.08.2020 09:23

27.08.2020 09:10

- Først og fremst er jeg skuffet på vegne av ofrene, over at vi ikke kan gjøre et aktivt forsøk på å plassere ansvaret der det hører hjemme, sier Samnanger-ordfører Knut Harald Frøland (Bygdalista) til Norge IDAG.

27.08.2020 09:10

Advokatfirmaet Elden fraråder Samnanger kommune å gå til søksmål mot en tidligere barnevernleder, selv om de mener det er begått grove overtramp.

27.08.2020 09:09

Regjeringen jobber for tiden med en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

27.08.2020 08:57

Man skulle tro at i hvert fall politikerne selv ville være forsiktige med å fyre opp under konspirasjonsteorier som blir lansert av «kommentatorer», «jurister» og nettroll i ulike medier.

27.08.2020 08:53

I Grenland venter innbyggerne fremdeles på en avgjørelse om skrinlegging av NOAHs planer for Dalen gruver, eller regjeringens/direktoratets valg om videre utredninger. Det kan se ut som de fortsatt kan vente lenge.

27.08.2020 08:24

Det skal Stoltenberg, Eilertsen, Graver, Fjellheim, Skurdal og Clemet forsøke å svare på.

27.08.2020 08:14

Retten til å demonstrere er en viktig del av demokratiet vårt. Retten er forankra både i Grunnloven og EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon). Demonstrasjonsretten er nært forbundet med en annen sentral rett - ytringsfriheten.

27.08.2020 07:51

I en tekst i Nettavisen omtales jeg som en av flere «forvirrede og uansvarlige antirasister», skriver redaktøren i Radikal Portal i sitt tilsvar.