Nyhetsarkiv

13.12.2019 16:48

Røros bibliotek ønsker velkommen til neste arrangement i serien «Fra dødsmarsj til snublesteiner - i krigens kjølvann». Tema er ytringsfrihet og fribyforfattere.

13.12.2019 16:04

Nett-tidsskriftet Periskop, som driver kunstkritikk for barn og unge, fikk det største tilskuddet da rådet behandlet søknader til den nye tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk. Også tre podkaster har fått tilskudd.

13.12.2019 15:53

Formalia President: Tone Wilhelmsen Trøen Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete: for Akershus: Kjartan Berland for Møre og Romsdal: Anders Riise for Oslo: Kristoffer Robin Haug for Nord-Trøndelag: Jorid Juliussen

13.12.2019 15:53

Carl Baudenbacher, tidligere leder i EFTA-domstolen, mener tre av Nav-utvalgets medlemmer er inhabile, og ber i en ferskt e-post statsminister Erna Solberg (H) ta grep.

13.12.2019 15:10

Vårt Lands faste spaltist Ottosen bløffer om et innlegg i Dagbladet, og angriper Oslobispen med basis i bløffen. Vårt Land bryter god presseskikk, ved ikke å la den angrepne få tilsvar på de samme plattformer som Ottosen.

13.12.2019 15:09

Flere av endringene kommer etter dialog med PFU-klager. Nå vil avisen blant annet ikke la annonsører bruke Aftenposten-logo i ekstern markedsføring.

13.12.2019 15:07

Opplæringslovutvalget leverte i dag utredning og forslag til ny lov. En forbedring, mener Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.

13.12.2019 15:00

SIANs forsøk på Koran-brenning i Kristiansand for noen uker siden nørte opp under ordskiftet om den såkalte rasismeparagrafen (Str.l.

13.12.2019 14:37

Det er like mange lærertalenter i den mannlige som i den kvinnelige delen av befolkningen. Vi kan ikke være fornøyd med bare å få tak i den ene halvdelen.

13.12.2019 14:36

Kineserne fortsetter sin bøllete opptreden overfor små demokratier. Denne gangen er det svenskene som trenger støtte.

13.12.2019 14:16

HR- og innovasjonssjef Albert Verhagen i Stjørdal kommune, tør ikke si noe konkret om når etterslepet i kommunens arkivering vil være rettet opp.

13.12.2019 13:57

Har du et frivillighetstiltak du vil gjennomføre i 2020? Bydel Vestre Aker deler i år ut en halv million kroner til frivillige aktiviteter. Søknadsfrist er 15. februar 2020.

13.12.2019 11:48

Regjeringen gir 500 000 kroner til Salam for å sikre organisasjonens arbeid med å synliggjøre, støtte og spre kunnskap om skeive muslimer.

13.12.2019 11:12

Både de konservative i Storbritannia og EU-presidenten ønsker videre smarbeid når Brexit nå nærmer seg en realitet.